VIZJA PRESS&IT
INFORMACJE
USŁUGI
KONTAKT
OFERTY PRACY


VIZJA PRESS&IT Sp. z o.o. powołana została przez Wyższą Szkołę Finansów Zarządzania w Warszawie (WSFiZ) jako firma wydawniczo-informatyczna.
  • Prezesem Zarządu Spółki jest Wojciech Żyłko.

  • Nadzór nad poziomem funkcjonowania Spółki sprawuje powołana Rada Naukowa jako organ opiniodawczo-doradczy założyciela Spółki.

  • W realizowanych pracach biorą udział etatowi pracownicy Spółki, specjaliści współpracujący oraz pracownicy WSFiZ i WSTI; mogą brać w nich udział także studenci.

Dane Spółki:
KRS: 0000234027 (od 9 maja 2005 r.)
REGON: 140143892
NIP: 527-24-74-217
Numer konta bankowego: BZ WBK S.A. 96 1090 1056 0000 0001 0393 1683
Siedziba Spółki:
ul Dzielna 60, 01-029 Warszawa
tel. (+48 22) 536 54 68
fax: (+48 22) 536 54 68
e-mail: vizja@vizja.pl
www: www.vizja.net.pl

© Serwis wykonany przez Vizja Press & IT Sp. z o. o.