VIZJA PRESS&IT
INFORMACJE
USŁUGI
KONTAKT
OFERTY PRACY


Rada naukowa
W skład Rady Naukowej wchodzą:
  • Prof. dr hab. Janusz Czapiński – Prorektor ds. Studenckich Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania
  • Prof. dr hab. Marek Kosewski – Dyrektor Kolegium Kształcenia Podyplomowego Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania
  • Prof. dr hab. Wojciech Słomski - Kierownik Katedry Filozofii Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania
Rada Naukowa sprawuje stały nadzór nad fachowością i poziomem działalności Spółki.
Rada Naukowa może także:
  • Tworzyć plany długoterminowej działalności naukowej Spółki.
  • Opiniować zgłaszane projekty Spółki.
  • Przygotowywać recenzje projektów realizowanych przez Spółkę.
  • Podejmować inne działania mające na celu stałą poprawę poziomu fachowości i profesjonalizmu realizowanych przez Spółkę zadań.

© Serwis wykonany przez Vizja Press & IT Sp. z o. o.